SHO 1. DAN, černé obi

Základní čekací doba pro získání prvního mistrovského stupně je 1 rok od předešlého.

Minimální věk uchazeče 18 let, nejméně 5 let studia KARATE

KATA: Tokui Kata mimo Heian a Tekki, + Vybraná Kata zkušebním komisařem z Tekki Shodan, Heian 1-5

KIHON:

 1. (KA) Yori-ashi Kizami-tsuki, Tsugi-ashi (ZE)Gyaku-tsuki, Fumi-ashi (ZE)Oi-tsuki vpřed
 2. (ZE) Age-uke vzad + Kizami-mae-geri, Gyaku-tsuki
 3. (HA) Soto-ude-uke vpřed + na místě (KI)Yoko-empi-uchi, Yokomen-uraken-uchi, (ZE) Gyaku-tsuki
 4. (KO) Shuto-uke vzad + Kizami-mae-geri, (ZE) Gyaku-Nukite
 5. (KA) Mae-geri-rengeri vpřed ( Kizami-mae-geri, Mae-geri )
 6. (HA) Uchi-ude-uke vzad + (KA) Kizami-tsuki, (ZE) Gyaku-tsuki
 7. (KA) Mawashi-geri vpřed + Ura-mawashi-geri, (ZE) Gyaku-tsuki
 8. (KI) Yoko-geri-keage stranou + Gedan-barai, (ZE) Gyaku-tsuki 3x levou, pak 3x pravou
 9. (KA) Kizami-yoko-geri-kekomi vpřed + Mawashi-geri, (ZE) Gyaku-tsuki
 10. (HE) Mae-geri, Yoko-geri-keage, Yoko-geri-kekomi, Ushiro-geri, Mawashi-geri vpřed ( na místě střídnonož)
 11. Shiho-empi-uchi (ZE) Mae-oi-empi-uchi, (KI) Yoko-empi-uchi, Yori-ashi +Yoko-empi-uchi, (KO) Ushiro-empi-uchi, (SHI) Tate-empi-uchi, (HA) mawashi-empi-uchi, (FU) Age-empi-uchi

KUMITE: Jiu-Kumite (demonstrace volného boje)

Role útočníka či obránce není předem dána, vzdálenost obou od sebe je na Jiu-kumite

SEBEOBRANA na KRÁTKOU VZDÁLENOST

TSUKAMI WAZA, uvolňování z úchopů:
 • Junte-, Dosokute-, Ryote-, Ryote-yppo-, Kata-ude-, Sode -,- dori
 • Hidari a Migi, Ryote-sode-dori rukáv
UWATE, SHITATE a GAMI WAZA, obrana proti obejmutí:
 • Mae, Yoko, Ushiro-uwate, obejmutí přes paže
 • Mae, Yoko, Ushiro-shitate, obejmutí pod pažemi
 • Mae a Ushiro-osae-gami, držení za vlasy