ICHI 1. KYU, hnědé obi

Základní čekací doba pro získání osmého žákovského stupně je 9 měsíců od předešlého.

KATA: Tokui Kata z

Tekki Nidan    
Tekki Sandan   
Kanku-sho   
Kanku-dai   
Hangetsu   
Gankaku   

KIHON:

 1. (KA) Yori-ashi Kizami-tsuki, Tsugi-ashi (ZE) Gyaku-tsuki, Fumi-ashi (ZE) Oi-tsuki vpřed
 2. (ZE) Age-uke + Gyaku-tsuki vzad
 3. (HA) Soto-ude-uke vpřed + na místě(KI) Yoko-empi-uchi, Yokomen-uraken-uchi,(ZE)+Gyaku-tsuki
 4. (KO) Shuto-uke vzad + Kizami-mae-geri, (ZE) Gyaku-Nukite
 5. (KA) Mae-geri-rengeri vpřed ( Kizami-mae-geri, Mae-geri )
 6. (HA) Uchi-ude-uke vzad + Kizami-tsuki, Gyaku-tsuki
 7. (KA) Mawashi-geri-rengeri vpřed ( Kizami-mawashi-geri, Mawashi-geri ) + (ZE) Gyaku-tsuki
 8. (KI) Yoko-geri-keage stranou + Gedan-barai, (ZE) Gyaku-tsuki 3x levou, pak 3x pravou
 9. (KA) Yoko-geri-kekomi vpřed + Mawashi-geri, (ZE) Gyaku-tsuki
 10. (KA) Mawashi-geri vpřed + Yoko-geri-kekomi, (ZE) Gyaku-tsuki
 11. (KA) Mikatsuki-geri, (ZE) Gyaku-tsuki na místě
 12. (KA) Shiho-nagashi-uke + (ZE) Gyaku-tsuki (Sho, Ude, Kake, Tsukami)

KUMITE: Jiu- ippon-kumite Sandan

Oba od sebe na vzdálenost Jiu-kumite
Útoky : role útočníka a obránce se mezi partnery po každé akci střídá, útočné techniky se nehlásí

SUTEMI WAZA: techniky hodů pomocí snížení těžiště (strhy)

 • Tomoe-nage, obránce v lehu pod útočníka, jednu nohu opře o podbřišek a v držení za paže přehazuje přes sebe
 • Sumi-gaeshi, obránce chytá útočníka shora zad přes paže, pokračuje ve snížení těžiště pádem přímo vzad, jednou nohou v rozkroku zdvihá útočníka do pádu přes sebe, ruce stále drží útočníka za paže
 • Uki-waza, skluz pod útočníka a stažením za paže směrem dolů, přehoz přes sebe vpřed
 • Tani-otoshi, zablokování pohybu nakročením nohy s úchopem za paže , narušení rovnováhy a hod zablok.směrem