YON 4. KYU, modré nebo fialové obi

Základní čekací doba pro získání pátého žákovského stupně je 6 měsíců od předešlého

KATA: Heian Godan             KATA+BUNKAI  

KIHON:

 1. (ZE) Oi-tsuki Sanbon-tsuki vpřed
 2. (ZE) Age-uke + Gyaku-tsuki vzad
 3. (HA) Soto-ude-uke vpřed + na místě (KI) Yoko-empi-uchi, Yokomen-uraken-uchi, (ZE)+ Gyaku-tsuki
 4. (KO) Shuto-uke vzad + Kizami-mae-geri, (ZE) Gyaku-Nukite
 5. (KA) Mae-geri-rengeri vpřed ( Kizami-mae-geri, Mae-geri ) + (ZE) Oi-tsuki
 6. (HA) Uchi-ude-uke vzad + (KA) Kizami-tsuki, (ZE) Gyaku-tsuki
 7. (KA) Mawashi-geri-rengeri vpřed ( Kizami-mawashi-geri, Mawashi-geri ) + (ZE) Gyaku-tsuki
 8. (KI) Yoko-geri-keage stranou + Gedan-barai, Shomen-uraken-uchi, 3x levou, pak 3x pravou
 9. (KI) Yoko-geri-kekomi stranou 3x levou, pak 3x pravou
 10. (ZE) Gedan-barai vzad + Uraken-uchi, Gyaku-tsuki
 11. (KA) Mae-geri, Yoko-geri-kekomi + (ZE) Gyaku-tsuki vpřed
 12. (KA) Shiho-geri Mae-geri, Yoko-geri-keage, Fumi-komi-geri, Ushiro-geri-keage )

KUMITE: Kihon ippon kumite Sandan

Oba od sebe v (KA) na vzdálenost odpovídající pozici v Jiu-kumite
Útoky : útočník v (KA) provádí Yori-ashi + Gyaku-tsuki ( 1x Jodan, 1x Chudan, 1x Gedan )
Postoj Migi pravý, pak Hidari levý
Obránce v (KA) na místě provádí kryt Age-uke, Soto-ude-uke, Gedan-barai + todome Gyaku-tsuki
Důraz je kladen na přemístění a načasování techniky uke + todome Gyaku-tsuki

ASHI WAZA: techniky hodů, kde hrají významnou roli nohy

 • De-ashi-harai, podmetení přední útočníkovy nohy křižmo stranou, vychýlení těla na opačnou dolů
 • Sasae-tsurikomi-ashi, zablobování zadní nohou útočníkův přední kotník,vychýlení na stejnou stranu
 • O-soto-gari, zakročení za těžiště útočníka,vychýlení vzad na stejnou stranu zablokované nohy
 • O-uchi-gari, zablokování útočníka bokem, noha blokuje přes rozkrok lýtko a pohybem boku blokovanou část nohy podmetá na horu, za sebe. Útočník padá vzad od uvolněné nohy.