NI 2. DAN, černé obi

Základní čekací doba pro získání druhého mistrovského stupně jsou 2 roky od obdržení předešlého
Minimální věk uchazeče 21 let, nejméně 10 let studia KARATE

KATA: Tokui Kata mimo Heian a Tekki, + Vybraná kata zkušebním komisařem z Tekki 1-2, Heian 1-5

KIHON:

  1. (KA) Yori-ashi Kizami-tsuki, Tsugi-ashi (ZE) Gyaku-tsuki, Fumi-ashi (ZE) Oi-tsuki vpřed
  2. (KA) Yori-ashi Kizami-tsuki, Mae-geri, vpřed + (ZE) Gyaku-tsuki
  3. (KA) Yoko-geri-keage, Yoko-geri-kekomi vpřed
  4. (KA) Yori-ashi Age-uke, Mawashi-geri vpřed + (KI) Yoko-uraken-uchi, (ZE) Oi-tsuki
  5. (KA) Mikatsuki-geri-nagashi, (ZE) Gyaku-tsuki
  6. (KA) Ura-mawashi-geri, (ZE) Gyaku-tsuki
  7. (KA) Ushiro-mawashi-geri
  8. (KA) Deashi-harai, Yori-ashi (ZE) Gyaku-tsuki
  9. (HE) Mae-geri, Yoko-geri-keage, Yoko-geri-kekomi, Mawashi-geri, Ushiro-geri (na místě z jedné nohy)

KUMITE: Jiu-Kumite (demonstrace volného boje)

Role útočníka či obránce není předem dána, vzdálenost obou od sebe je na Jiu-kumite

SEBEOBRANA: Požadavky jako na 1. Dan

  • Mimo postojový boj + obrana proti ohrožení holí , nožem, střelnou zbraní