HACHI 8. KYU, žluté obi

Základní čekací doba pro získání tohoto prvního žákovského stupně jsou 3 měsíce.

KATA: Heian Shodan              Kata+Bunkai 

KIHON:

 1. (ZE) Oi-tsuki vpřed
 2. (ZE) Age-uke vzad
 3. (ZE) Soto-ude-uke vpřed
 4. (KO) Shuto-uke vzad
 5. (ZE) Mae-geri vpřed
 6. (ZE) Gedan-barai vzad
 7. (KI) Yoko-geri-keage stranou (3× pravá, 3× levá)
 8. (ZE) Shiho-gyaku-tsuki

KUMITE: Kihon-ippon-kumite Shodan

Oba v (ZE) na místě ve vzdálenosti 3m od sebe
útoky : Gyaku-tsuki (1 x Jodan, 1 x Chudan, 1 x Gedan) postoj Migi-pravý, pak Hidari-levý
Obránce provádí z nápřahu kryt Age-uke,Soto-uke,Gedan-barai vše s todome Gyaku-tsuki

UKEMI WAZA: techniky pádů

 • Tachi-mae-ukemi , vpřed
 • Tachi-ushiro-ukemi , vzad
 • Tachi-yoko-ukemi , do boku