UKEMI WAZA

Techniky pádů

Tachi-mae-ukemi

Hlavní body techniky:

- správné vytočení těla do pádu

- ruka v pádu natažená a správně natočená malíková hrana

- při provádění pádu do stoje je nezbytné v pádu neprovést vykleknutí na koleno, což je častou chybou i vysokých technických stupňů

- uvolněný a co nejplynulejší průběh pádu

- správná dopadová poloha

- úhel končetiny provádějící úhoz max. 45°

 

Tachi-ushiro-ukemi

Hlavní body techniky:

- při provedení varianty do stoje je nutné provést kotoul vzad přes rameno, přičemž hlava musí jít na opačnou stranu než kolena

- předklon hlavy (tzv.brada na prsa)

- co nejtěsnější dosednutí za paty a správné sbalení do kolébky vzad

- úhel končetiny provádějící úhoz max. 45°

 

Tachi-yoko-ukemi

Hlavní body techniky:

- správné vytočení těla do pádu

- ruka v pádu natažená a správně natočená

- správné zapojení boku, bočního kyvadla do tzv. kolíbky

- uvolněný a co nejplynulejší průběh pádu

- správná dopadová poloha, osa ramen rovnoběžná s pomyslnou kolmicí s podložkou

- úhel končetiny provádějící úhoz max. 45°

 

Tachi-zempo-ukemi

Hlavní body techniky:

- mírný záklon hlavy

- lokty směřují do těla

- paže v kontaktu s tělem

- dlaně v jedné rovině s rameny

- uvolněný a co nejplynulejší průběh pádu