SUTEMI WAZA

Techniky hodů pomocí snížení těžiště (strhy)

Tomoe-nage

Tori vykročí levou mezi nohy soupeře a krátce důrazně do něj strčí - obr. 1. Jakmile uke reaguje přenesením hmotnosti vpřed, sedá si uke těsně za patu své levé, pravou nohu umisťuje na levou slabinu soupeře, oběma rukama táhne za svou hlavu - obr. 3. V okamžiku hodu tori napíná pravou nohu a mění směr tahu obou rukou ke svého hrudníku - obr. 4.

 

- Hýždě toriho musí být při nástupu umístěné u špičky nohy soupeře.

- Pod dobu hodu nesmí tori přerušit tah paží.

- Pravou nohu tori přikládá, nekope!

 

 

 

Sumi-gaeshi

Na prvém obrázku jsou tori a uke v pravém obranném postoji. Pravou rukou, kterou tori drží soupeře na lopatce, důrazně zatáhne a donutí ho vykročit levou. Pak levou nohou ustoupí dlouhým krokem a tahem obou paží jej vychýlí vpravo vpřed. Než obnoví uke stabilitu, přemístí tori svou levou nohu mezi nohy soupeře a sedá si těsně za patu své levé - obr. 2.

Pokračuje v pohybu pádem přímo vzad a nártem své pravé zvedá stehno ukeho - obr. 3. Hod dokončí dalším tahem obou paží a napřímením pravé nohy. Uke padá vpřed přes hlavu toriho - obr. 4.  

 

- Teprve, když uke přenese svou hmotnost plně na pravou nohu, může tori vykročit svou levou.

- Po celou dobu akce musí tori kontrolovat pohyby pravé paže soupeře, aby nedošlo ke zranění jeho šíje.

 

Uki-waza

Velkým kruhovým pohybem tori vychýlí ukeho vpravo vpřed, unožením levou zablokuje jeho pohyb a využívaje energie pádu svého těla, jej hází za sebe. Oba soupeři jsou v pravém přirozeném postoji, tori oběma pažemi ukeho důrazně zatáhne vlevo vpřed - obr. 1. Aby rychle obnovil rovnováhu, vykročí uke pravou vpřed, tori ustoupí levou a vychýlí jej vpravo vpřed -  obr. 2. V okamžiku kontaktu se soupeřem tori rychle ukročí vpravo a levou nohou sklouzne před pravou nohu ukeho, otáčí se na levý bok a padá před soupeře, kterého hází ve směru vychýlení - obr. 3.

Hod je výsledkem správného vychýlení soupeře spolu s dokonalým využitím energie pádu těla toriho. Nejedná se o pouhé stažení soupeře na zem silou paží.

Při vlastním hodu je důležitá práce levé paže, která táhne ve velkém oblouku. Chodidlo pravé nohy je opřeno o tatami, levé stehno blokuje nárt ukeho, přičemž je tori levým malíkem nohy, loktem a kamenem v kontaktu s podložkou.

 

 

Tani-otoshi

Na prvém obrázku jsou tori a uke v obranném postoji. Tori soupeře vychyluje vpravo vpřed a naznačí útok vpřed chvatem joko otoši. Uke se zapře a přenese svou hmotnost z pravé nohy na levou. V ten okamžik tori silně zatáhne levou paží dolů, pravou jej objímá a tlačí vlevo vzad. Současně sklouzne levou nohou za ukeho levou tak, že kotníkem své levé blokuje jeho patu - obr. 3. Hod dokončí pádem za soupeře za stálého, velmi silného tahu levé paže k zemi - obr. 4.  

 

- Jestliže tori netáhne ukeho dostatečně silně levou paží k zemi, vystavuje se nebezpečí jeho protichvatu.

- Tori musí předvídat pohyb ukeho a připravit si nástup pravou nohou  k jeho levé.

- Zakročení levou musí tori provést co nejdále za soupeře.