SHIME WAZA

Techniky škrcení

Hadaka-jime

Horní obrázek ukazuje útok toriho zezadu na sedícího soupeře. Pravou paži tori přiloží palcovou hranou na ukeho krčí tepnu a průdušnici, levou rukou uchopí dlaň své pravé ruky a silně přitáhne obě paže k sobě za současného blokování pohybů ukeho trupem a nohama. Levý spodní obrázek ukazuje variantu škrcení, kdy tori útočí od hlavy na ukeho, který leží na břiše nebo klečí. Obě paže tori přitahuje ke svému hrudníku, kterým soupeře blokuje. 

Obrázek vpravo ukazuje útok na soupeře, který se snaží mostováním uniknout z držení. Tori pravou paži podloží pod ukeho šíji a uchopí rukáv své  levé paže, levé předloktí přiloží na soupeřovo hrdlo a uchopí svůj rukáv v ohbí  pravého loketního kloubu. Škrcení dokončí protitlakem obou paží za současného tlaku celého těla k zemi. Stejným způsobem se může tori pokusit o únik z držení kamišiho gatame, kdy je ve spodní pozici.

 

 

 

 

Okuri-eri-jime

Je nejčastěji používaným a také nejúspěšnějším škrcením. Má řadu variant a lze je uplatnit v mnoha standardních situacích.

Horní obrázek ukazuje nejčastější situaci, kdy tori útočí shora po nezdařeném útoku ukeho. Oběma nohama jej zablokuje a přitiskne k tatami. Pravou rukou drží levý límec kimona pod levým uchem soupeře, levou rukou drží pravý límec kimona na soupeřově hrudníku. Důrazným tahem obou paží proti sobě, tori škrcení dokončí. Obrázek vpravo ve středu ukazuje stejný úchop rukou.

Variantu úchopu znázorňuje střední obrázek vlevo, kdy tori drží oběma rukama levý límec kimona.

Levý spodní obrázek ukazuje nejúčinnější variantu, která bývá nazývána goši žime. Uke je ve vzporu klečmo, nebo leží na břiše a tori ho škrtí z boku. Nejprve jej zablokuje silným tlakem pravého boku na jeho levé rameno. Pak zasune pravou paži do jeho pravého podpaží a uchopí levý límec kimona. Levou rukou uchopí límec ukeho kimona pod jeho pravým uchem a škrcení dokončí přenesením své hmotnosti před soupeře, nohy pracují jako při kesa gatame. Důležitá je neustálá kontrola ukeho levého ramene, neboť při její ztrátě může zaútočit rotací trupu a toriho udržet v uširo kesa gatame.

Obrázek vpravo dole ukazuje nasazení okuri eri žime od hlavy soupeře. Lze je nasadit, když je uke na čtyřech nebo leží, ale také v postoji, když se nepřiměřeně předklání. Levou rukou drží tori levý límec ukeho, pravou svírá jeho šíji seshora. Škrcení tori dokončí rotací trupu ve směru zatažení límce horní, tj. pravé ruky. Jestliže tori útočí tímto chvatem v postoji, může škrcení dokončit, až když je soupeř převeden do ležící polohy.

 

 

 

Kata-ha-jime

 Tento chvat navazuje přirozeně na škrcení okuri eri žime a při boji lze do něho úspěšně přejít. Základní provedení ukazují horní dva obrázky. Pravou rukou palec uvnitř, uchopí tori levou stranu límce soupeře, levou paži vsune do podpaží soupeřovy levé vzpažené paže a předloktí opře hřbetem ruky o soupeřovy levé vzpažené paže a předloktí opře hřbetem ruky o soupeřův krk. Vlastní škrcení tori dokončí přitažením pravé paže a protitlakem levé za současného vychýlení ukeho vzad.

 

 

 

 

 

Juji-jime

 První obrázek ukazuje způsob úchopu límce soupeře. Levou ruku tori zasune prsty dovnitř límce pod ukeho ucho, pravou rukou uchopí límec palcem uvnitř tak, aby malíková hrana pravé ruky tlačila na krční tepnu. Tori oběma rukama krátce zatáhne k sobě, napne límec soupeřova kimona a škrcení dokončí pokračováním tahu levou rukou, zatímco pravou zatlačí proti jeho krku - obr. 2.

Třetí obrázek ukazuje stejně škrcení provedené ze spodní pozice. Zde musí tori plně kontrolovat pohyby ukeho svými nohami. Levým bércem blokuje jeho břicho, pravým lýtkem umístěným přes jeho lopatky ho k sobě přitahuje. Rukama pracuje jako v základním provedení nebo jak je vyobrazeno, levou paží objímá pravou paži soupeře a drží levý límec, prsty uvnitř. Pravou rukou uchopí rovněž levou stranu límce, ale palcem uvnitř. Soupeře zatáhne, aby předklonil hlavu. V ten okamžik kruhovým pohybem přes jeho hlavu umístí pravou malíkovou hranu pod jeho pravé ucho a škrcení dokončí. Tato varianta se nazývá tomoe žime.