YON 4. DAN a vyšší, černé obi

Základní čekací doba pro získání čtvrtého mistrovského stupně jsou 4 roky od obdržení předešlého.
Minimální věk uchazeče 31 let, nejméně 20 let studia KARATE.

KATA:

Tokui Kata uchazeč demonstruje Kata, poté vysvětlí Bunkai a principy Kata

KIHON: INSTRUKTÁŽ

Zkoušky na STV 4. DAN a vyšší se provádějí na seminářích ČUDK, nebo soustředěních, které zkoušený z části, nebo celý vede.
Zkoušený demonstruje hloubku pochopení KARATE-DO v dalších oblastech (Kihon, Kumite), vyučuje a opravuje určené cvičence na základě dotazů zkoušejícího.
Zkoušený má za úkol v instruktáži vysvětlit a prakticky demonstrovat vlastní výzkum v KARATE-Dó s důrazem na pokrok dosažený od získání předešlého STV.
S každým vyšším STV od 5. DANU se předpokládá, že výzkum v KARATE-DO nebude soustředěn pouze na studium techniky a jejího použití, ale že bude demonstrováno pochopení Karate-do kompletně, tzn. v souvislosti s poznatky za studia anatomie, fyziologie, psychologie, filozofie, historie, etiky atd.....