Pomoc

Pořadatelská služba žádá náš oddíl o přátelskou pomoc při dozoru akce školní akademie. Akce se pořádá v sobotu 20.6. v době od 15 do 20 hod. v ZŠ Za Alejí. Pomoc zahrnuje dozor nad žáky k předcházení konfliktů, takže starší uchazeči budou vhodnější. Případný zájem hlaste u Tondy Burďáka.