GojuShiho Sho

 

 1. Zenkucu-dači, čudan uraken-uči PR pomalu vpřed
 2. otočení o 45° vlevo, Kamae, kokucu-dači, čudan morote kakiwake-uke
 3. Kokucu-dači, čudan morote kakiwake-uke
 4. L Fudo dači, čudan tate šuto-uke, čudan gyaku-cuki, čudan-cuki
 5. Mae-geri PR, Zenkucu-dači, čudan-cuki
 6. P Fudo dači, čudan tate šuto-uke
 7. Zenkucu-dači, čudan gyaku-cuki, čudan-cuki
 8. Mae-geri LR, Zenkucu-dači, čudan-cuki
 9. Obrat o 45° vlevo do Zenkucu-dači, džodan empi-uči
 10. Obrat o 180° Jori aši, L Kokucu-dači, čudan šuto nagaši-uke, kamae
 11. Tekubi kaeši, šuto-uke barai
 12. Zenkucu-dači, čudan nukite PR + LR + PR
 13. Obrat o 180°, Jori aši, L kokucu-dači, čudan šuto nagaši-uke, kamae
 14. Tekubi kaeši, šuto-uke barai
 15. Zenkucu-dači, čudan nukite PR + LR + PR
 16. Obrat o 270°
 17. Kiba-dači, gedan haito-uke, kamae
 18. Kosa-dači, awase tsukami-uke
 19. Fumikomi, Kiba-dači, Hikite
 20. 17. - 19. stejně na pravou stranu
 21. L Kokucu-dači, čudan šuto nagaši-uke, kamae
 22. Tekubi kaeši, šuto-uke barai
 23. Zenkucu-dači, čudan nukite PR + LR + PR
 24. Obrat o 180°, L Zenkucu-dači, džodan šuto-uči
 25. Zenkucu-dači, džodan šuto-uke
 26. Džodan šuto-uči
 27. Zenkucu-dači, džodan šuto-uke
 28. Čudan uči-uke
 29. Čudan mae- geri PR
 30. Fumikomi, Soe aši, Gedan-cuki, soto-uke
 31. Obrat o 180°, Zenkucu-dači, Gedan barai PR, hikite
 32. L Kokucu-dači, čudan šuto nagaši-uke
 33. Tekubi Kaeši, Tate šuto-uke
 34. Zenkucu-dači, čudan nukite PR + LR + PR
 35. Obrat o 270°
 36. Kiba-dači, čudan haito-uke, kamae
 37. Kosa-dači, čudan tate šuto-uke
 38. Kiba-dači, čudan-cuki
 39. 36. - 38. stejně na pravou stranu
 40. P Zenkucu-dači, čudan uraken-uči, kamae
 41. Kiba-dači, čudan joko-cuki LR
 42. P Zenkucu-dači, čudan-cuki, KIAI
 43. Obrat o 90°, Hachiji-dači
 44. Gedan morote-uči
 45. Obrat o 90° do L Zenkucu-dači
 46. Čudan morote empi-uke
 47. Neko aši-dači,gedan morote šuto kakiwake-uke
 48. Čudan morote keito-uke
 49. Neko aši-dači, čudan morote seiryoto, KIAI
 50. Jori aši
 51. Obrat o 180° do L kokucu-dači, čudan šuto nagaši-uke, kamae