Enpi

 
1. Spatný stoj (stažení L a P nohy doprostřed), P pěst polož. v L ruce vlevo před tělem
2. Poklek na P koleno směrem vlevo + P Gedan Barai, L pěst před trojúhelníkem
3. Vstát, L vajíčko
4. Vykročit P nohou vpravo do Zk + Gedan Barai
5. Pohled vpřed, zaujmout Ki s L Kagi Cuki (hák před tělem (L N se stahuje vzad)
6. V - do L Zk + Gedan Barai
7. Age Cuki, natáhnout dlaň (nebo uchopení), zvednout
koleno (Hiza Geri),plácnout se do něj dlaní a skočit daleko vpřed do Kosa Dači s L Gedan (Čudan) Cuki, P pěst přitom zvednout na L rameno
8. Z hlubokého Kosa Dači uhnout tělem na druhou stranu (do ZK s předklonem) + Gedan Barai vzad (pohled zůstává dozadu)
9. Pohled vpřed, L Gedan Barai
10. - 12. Stejně jako 7. - 9.
14. Stáhnout LN (přední), zvednout LN + L dlaň, dokročit nohou do Ki, pohled do L dlaně
15. Udeřit P loktem do L dlaně, pohled vpřed, Hiza Geri na genitálie, P nárt je v L podkolení, KIAI
16. Dokrok do Ki s pomalým L Tate Šuto Uke (obloukové odtlačení)
17. P Oi Cuki, Rencuki
18. Překrok LN vlevo do Zk s Gedan Barai
19. P Age Cuki
20. Překrok vpřed (k levé stěně) do Ko + Šuto Uke
21. Stáhnout PN a vykročit LN do Ko + Šuto Uke
22. V Ko - Gyaku Cuki
23. Vpřed do P Ko + Šuto Uke
24. Mawate do L Zk s L Gedan Barai (k pravé stěně)
25. - 27. Jako 7. - 9.
28. Pomalé pravé Šotei Uke (Kryt otevřenou rukou šikmo nahoru- obloukem zespoda doprostřed těla), stažení zadní nohy
29. Překrok přes Neko Aši Dači vpřed do P Zk s Morote Šotei Uke
30. Totéž s překrokem do L Zk, Totéž s překrokem do P Zk. Šotei Uke provádět s pomalu rostoucím napětím
31. Překrok přední N (P) do Ko s Gedan Barai
32. Překrok do Ki s přenesením váhy na PN, kryt (úchop) nahoře i dole z Ki (Yama Cuki s otevřenýma rukama). Trup je nakloněn vpřed.
33. Skok s obratem o 360 stupňů. Při skoku nápřah, dopad do P Ko se Šuto Uke + KIAI
34. Překrok vzad do Ko + L Šuto Uke
35. Zakončení opět ve spatném postoji s P pěstí položené v L ruce vlevo před tělem.