Tekki Shodan

Kata Tekki shodan zcela vybočuje ze všech kat na stupně kyu. Krokový diagram je pouze přímka. Nevyskytuje se zde jiný postoj než Kiba dači. Pohyby boků jsou proto velmi těžké - je třeba dlouhého a pečlivého nácviku ke zvládnutí této katy.
Velký význam mají pohledy (protože se nemění směr postojů) - musejí být vždy zdůrazněny pohybem hlavy

Tekki Shodan1. Z Heisoku dači levá ruka položena přes pravou před tělem (směrem dolů) překrok doprava, zvednutí pravého kolena (koleno opisuje velký oblouk), došlap s Fumikomi
2. Pravé Haišu uke
3. Levé Empi uči do pravé dlaně
4. Pohled doleva a přitom stáhnout pěsti na pravý bok (vajíčko)
5. Levý Gedan barai
6. Pravou rukou Kagi cuki
7. Překrok v Kiba dači vlevo, zvednout levé koleno
8. Otočit hlavu dopředu a došlápnout s Fumikomi a pravým Uči uke
9a. Současně levé džodan Nagaši uke a pravé Gedan uke.
9b. Levé Ura cuki, druhou rukou kryt
10. Pohled vlevo
11a. Levou nohou Nami aši (Nami gaeši) - kryt či úhyb nohou směrem dovnitř, zvednutí chodidla je obdobné jako u Aši barai
11b. Levé Čudan uke s došlapem
12. Pohled doprava
13a. Nami gaeši pravou nohou
13b. Čudan uke vpravo
14. Pohled vlevo, pěsti na sebe k pravému boku
15. Morote cuki (levé Čudan cuki a pravé Kagi cuki) + KIAI
16. - 29. Techniky 2. - 15. se vykonávají na opačnou stranu:
16. Levé Haišu uke
17. Pravé Empi uči do levé dlaně
18. Pohled doprava a přitom stáhnout pěsti na levý bok (vajíčko)
19. Pravý Gedan barai
20. Levou rukou Kagi cuki
21. Překrok v Kiba dachi vpravo, zvednout pravé koleno
22. Otočit hlavu dopředu a došlápnout s Fumikomi a levým Uči uke
23a. Současně pravé džodan Nagaši uke a levé Gedan uke.
23b. Pravé Ura cuki, druhou rukou kryt
24. Pohled vpravo
25a. Pravou nohou Nami gaeši
25b. Pravé Čudan uke s došlapem
26. Pohled doleva
27a. Nami gaeši levou nohou
27b. Čudan uke vlevo
28. Pohled vpravo, pěsti na sebe k levému boku
29. Morote cuki (pravé Čudan cuki a levé Kagi cuki) + KIAI
Zakončení opět v Heisoku dači s rukama přeloženýma přes sebe před tělem.