Heian Yondan

Heian Yondan1. Levé Kokotsu dači s krytem džodan hřbetem ruky (haiwan), zároveň pravá ruka v nápřahu Age šuto (levé Haišu uči uke). Nápřah je pomalý bez kime a výdechu.
2. Totéž vpravo (obrat na místě - Hiraki aši, pravé Haišu uči uke)
3. Vpřed Zenkutsu dači s gedan Žuži uke (nápřah oběma rukama u pravého boku), boky zavřené, pěsti svisle (pravá nahoře)
4. Vpřed pravé Kokotsu dači s Morote uke
5. Levá noha nápřah na Joko geri, obě pěsti k pravému boku (vajíčko - migi ken migi koši kamae)
6. Levé Joko geri ke age + Ura uke
7. Dokročení do levého Zenkutsu dači, pravé Empi uči do levé dlaně
8. Levá noha posun na střed, pravá noha nápřah na Joko geri, obě pěsti k levému boku, pohled vpravo
9. Pravé Joko geri ke age + Uran uke
10. Dokročení do pravého Zenkutsu dači, levé Empi uči do pravé dlaně
11. Pohled vlevo, pravou rukou Age šuto, levou Gedan šuto Přenesení váhy na levou nohu, otočení boků o 90st. vlevo s pravým Šuto uči a levým Age šuto
12. Ruce necháme ve stejné poloze, pravé Mae geri, posun daleko dopředu
13. S došlapem Uraken uči v Kosa dači (Kake dači) + KIAI
14. Otočení vlevo o 225st. do Kokotsu dači s Kakiwake uke - nápřah pěstmi od boků, rychle vytrčit pěsti šikmo nahoru (dlaňovou stranou vzhůru) - rozražení škrcení, pomalu stáhnout dolů do stran (otočit pěsti dlaňovou stranou dolů)
15. Pravé Mae geri s rukama v původní poloze
16. Došlap do pravého Zenkutsu dači s Oi cuki
17. Gyaku cuki
(techniky 14. - 17. se provádí o 45st. vlevo směrem k zadní stěně)
18. Obrat o 90st. vpravo do pravého Kokotsu dači s Kakiwake uke (jako 14.)
19. Levé Mae geri s rukama v původní poloze
20. Došlap do levého Zenkutsu dači s Oi cuki
21. Gyaku cuki
(techniky 18. - 21. se provádí o 45st. vpravo směrem k zadní stěně)
22. Vlevo o 45st. (přímo k zadní stěně) do levého Kokotsu dači s Morote uke
23. Vpřed pravé Kokotsu dači s Morote uke
24. Vpřed levé Kokotsu dači s Morote uke
25. Překrok levou nohou do Zenkutsu dači + úder oběma dlaněmi ze strany na hlavu, stažení obou rukou dolů + pravé Hiza geri + KIAI
26. Obrat vlevo - došlap pravou nohou vzad do levého Kokotsu dači se Šuto uke směrem k přední stěně
27. Vpřed pravé Kokotsu dači se Šuto uke