Kata

Byla přidána nová rubrika KATA, která obsahuje detailní návody a postupy jednotlivých technik pro kata, obrazové znázornění, video ukázky včetně bunkai nebo praktického použití v sebeobraně.
Rubrika se kvůli své obsáhlosti bude doplňovat postupně.