KANSETSU WAZA

Páky zápěstí

Kote-hineri

KOTE HINERI

Páka zápěstí z úchopu za malíkovou hranu ruky útočníka. Páčení probíhá přetočením hrany nahoru s ohybem proti loktu. Paže útočníka je propnuta a směřuje co nejblíže k jeho hlavě. Zahájení obrany vychází z navolňovacího úderu a následně s odkročením pro narušení stability útočníka.
 

Mawashi-kote-hineri

Návazná technika po nástupu na kote-hineri, při reakci útočníka pokrčením držené paže a zkrácení vzdálenosti k obránci. Ruka, která neprovádí štěrbinový úchop se přesune k loktu. Tam působí jako protisíla štěrbinovému úchopu, tlaku proti loktu a zároveň napomáhá ohybu zápěstí požadovaným směrem.
 

Kote-hishigi

Návazná technika po nástupu na kote-hineri, při reakci útočníka přetáčením ve směru pohybu. Zastavení přetočení paže útočníka přehmatem, kdy obě ruce drží prsty dlaň, palce zapřeny za záprstní kůstky. Pákou ohybem dlaně proti loktu natažené a přetočené paže loktem nahoru s posunem od útočníka, pro narušení jeho rovnováhy svedeme na zem, nebo do odváděcí techniky.

Kote-gaeshi

KOTE GAESHI

Páka na zápěstí vedená opačným směrem (zevnitř - ven) než u kote-hineri. Nástup přes navolňovací techniku rotací zápěstí a jeho ohybem k loktu. Zároveň s pohybem celého těla od útočníka, nebo zakročením za jeho těžiště. Obojí má za následek pád útočníka na zem.
 

Páky zápěstí,lokty,ramena

Ude-hishigi-waki-gatame

Uvolnění z křížného úchopu po předešlém navolňovacím (obraném) úderu, přehmatem a fixací útočníkovy ruky za malíkovou hranu s pootočením těla ramenem k útočníkovi se současným narušením rovnováhy (odsunem) od útočníka. Natažená paže s loktem směřujícím nahoru je pevně držena v podpaží. Posunem, snížením těžiště, zápěstí a předloktí nahoru, je na loket vyvíjena síla pro účinnou obranou techniku, svedením útočníka na zem....

Ude-hishigi-hara-gatame

Stejný nástup jako u předešlé techniky. Změna je při postavení lokte, který při dotočení těla nesměřuje nahoru, ale je natočen k tělu obránce. Fixace zpod ramene se mění na tlak lokte paže bližšího ramene na rameno útočníka se současným držením ruky stejné paže. Prolamování lokte provádí posun těla ve volném směru drženého lokte, nebo snížením těžiště a tlakem břicha (hara) na těsně držený loket (ramenem,zápěstím) u těla.

Ude-hishigi-ude-gatame

Lze použít jako obranu při držení za rameno, nebo při škrcení Páka se nasazuje úchopem za lokem oběma dlaněmi proti sobě se současným pootočením těla. Tlak je veden do volného prostoru lokte a využívá fixaci ruky o rameno, nebo krk obránce.

Ude-hishigi-kanuki-gatame

Obrana proti stejnostrannému úchopu. Vzdálenější ruka od úchopu útočníka provádí obranný navolňovací úder a současně paže bližší k úchopu se vnitřkem zdvihá nahoru nad rameno a zvnějšku obtáčí útočníkovu paži, kterou drží v podpaží, pod jeho loket. Tato ruka uzavře obranou techniku s rukou, která provedla navolňovací úder, je přiložena na útočníkovo rameno obtočené ruky a položením dlaně do loketní jamky páčí loket nahoru. Současným tlakem na rameno, loket a posunem od, nebo za útočníka ho vedu na zem, nebo do odváděcí techniky.

Ude-garami

Využívá se jako obrana proti útoku shora. Provádíme zablokování ruky v nápřahu, boky k sobě, mimo osu útoku. Zablokování dochází v předloktí, s přísunem druhá ruka vedená pod tricepsem se fixuje dlaní na stejném místě kontaktu předloktí. V konexi obou paží je vedena páka na loket a rameno útočné paže. Útočníkovi je narušena stabilita dozadu, do prohnutí, nebo pádu. Popřípadě přetočením na přední noze a vychýlením ve směru pohybu, do pádu s přetočením na zadní část těla....